Maria Luiza Corsini Quattrocchi

Maria Luiza Corsini Quattrocchi pochodziła z Florencji. Urodziła się 24 czerwca 1884 r. Wywodziła się ze znamienitego rodu książęcego, z którego pochodził m.in. papież Klemens XII (Lorenzo Corsini). Jako młoda dziewczyna wraz z rodzicami przeniosła się do Rzymu, gdzie zdobyła wykształcenie humanistyczne. Pisała książki. Gdy wyszła za mąż sporo publikowała na łamach prasy katolickiej oraz wydała kilkanaście pozycji o charakterze formacyjno-ascetycznym, poświęconych małżeństwu, rodzinie i wychowaniu dzieci. Działała w Akcji Katolickiej oraz pomagała chorym. Swoją autentyczną ale nie narzucającą się pobożnością przyczyniła się do ożywienia wiary męża, który stał się żarliwym, aktywnym katolikiem.

Maria urodziła czwórkę dzieci. W październiku 1906 r. przyszedł na świat Filip, w marcu 1908 r. — Stefania, a w listopadzie 1909 r. — Cezary. Gdy była w czwartym miesiącu ciąży z ostatnim czwartym dzieckiem, lekarze stwierdzili u niej wystąpienie łożyska przodującego. Było to jednoznaczne z wydaniem wyroku śmierć dlatego też lekarze zalecili aborcję. Maria jednak odmówiła aborcji i zdała się na wolę Bożą. Były to bardzo trudne miesiące w jej życiu. W kwietniu 1914 r.urodziła się zdrowa Enrichetta.

Błogosławieni Luigi i Maria Quatrocchi

Maria wraz z mężem Alojzym wychowywali dzieci dając im przykład chrześcijańskiego życia. Często wspólnie spacerowali i wyjeżdżali na krótkie wycieczki. Podczas tych wspólnie spędzonych chwil rozmawiali o Bogu oraz uwrażliwiali swe dzieci na miłość i szacunek do ludzi. Całą rodziną codziennie uczestniczyli we Mszy świętej i odmawiali wspólnie różaniec.

W 1920 r. dokonali w rodzinie intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po 20 latach trwania w związku małżonkowie, za radą kierownika duchowego oraz obopólną zgodą zdecydowali się na złożenie ślubu czystości.

Decyzja ta była wyrazem ich pragnienia oddania się Bogu oraz dążenia do pogłębienia wzajemnej komunii duchowej i chrześcijańskiej doskonałości. Maria przy tej okazji wyznała mężowi: „Mój kochany, możesz być pewny, że moja miłość do ciebie i czułość, jaką we mnie teraz wzbudzasz, są nieporównywalnie większe niż dawniej. Zrozum, że nie musisz czekać na niebo, żeby się ze mną zjednoczyć. Już teraz jesteś ze mną tak ściśle zjednoczony, jak nigdy przedtem. Pan Bóg nie dzieli, lecz łączy, bo jest Miłością. Pan Bóg jest radością, a nie smutkiem”.

Jej mąż, Luigi zmarł 9 listopada 1951 r. Maria została wdową. To wtedy napisała autobiograficzne wspomnienia pt. Radiografia pewnego małżeństwa (Radiografia di un matrimonio).

Maria zmarła 26 sierpnia 1965 r. i spoczęła oboku męża, na rzymskim cmentarzu Vitorchiano. 21 października 2001 r. wraz z mężem została beatyfikowana. We Mszy świętej uczestniczyło troje ich dzieci: ks. Tarcisio liczył wtedy 95 lat, o. Paolino — 92 lata, a Enrichetta — 87 lat. Maria Cecylia jako siostra zakonna zmarła w 1993 r. W homilii św. Jan Paweł II powiedział: „Małżonkowie ci w świetle Ewangelii i z wielkim ludzkim zaangażowaniem przeżywali swoją miłość małżeńską i służbę życiu. Z pełną odpowiedzialnością podjęli zadanie współpracy z Bogiem w przekazywaniu życia i poświęcili się wielkodusznie dzieciom, wychowując je i kierując ich drogami, by doprowadzić je do odkrycia Bożego planu miłości wobec nich”.


Fot. inaltum.fmnd.org, pilgrimcenterofhope.org