Czy moją relację z mężem można uratować?

Czy widzi pani dla nas szansę?… Czy widziała pani już tak trudny przypadek, jak nasz? − to standardowe pytania, które padają na większości spotkań konsultacyjnych z małżeństwami.

 
Czytaj dalej